Pro objednávku ubytování využijte prosím kontaktní formulář. Pole označená (*) jsou povinná.

Vaše jméno (*)

Napiště prosím Vaše celé jméno
E-mail (*)

Neplatná mailová adresa.
Telefon (*)

Invalid email address.
Vaše objednávka (*)

Neplatný text.
Captcha kód (*)
Captcha kód
  Načíst znovu
Nesprávný výraz Vepiště prosím ochranný kód. 

Ubytovací řád

 

Přejeme Vám příjemný pobyt v penzionu VERITAS

 

Při příjezdu do penzionu je host povinen prokázat se platným dokladem totožnosti – občanský průkaz , nebo cestovní pas.

Za ubytování požadujeme od hosta při příjezdu  platbu , nebo doplatek platby byla li zaslána záloha,  dle platného ceníku , za ostatní služby lze platit průběžně během pobytu. 

Penzion zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni penzionu.

K parkování automobilů slouží výhradně parkoviště penzionu. K úschově jízdních kol atd. slouží kolárna která ve v přízemí penzionu.

Není li potvrzeno jinak, je host ubytován od 14.00 hod. do 22.00 hod.

Po dohodě s provozním vedoucím nebo jiným oprávněným pracovníkem penzionu může být hodina ubytování i dříve.

Jestli že je zaplacena záloha na ubytování a host ohlásí provozovateli do třiceti dnů předem, že z nějakého důvodu nemůže nastoupit ubytování v penzionu , je mu záloha v plné výši vrácena, jinak se zaplacená záloha nevrací.

Host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal. Při ukončení ubytování předá pokoj provoznímu vedoucímu do 10.00 hod.

Po dohodě s provozním vedoucím nebo jiným oprávněným pracovníkem penzionu může být hodina předání pokoje posunuta.

V případě že si host přeje svůj pobyt prodloužit a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, nabídneme mu pokoj jiný , bude li volný.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad viz soupis inventáře, případné závady je povinen oznámit provozovateli.

Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně , je host povinen škodu neprodleně nahlásit provoznímu vedoucímu a uhradit v plné výši.

Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat  vybavení a provádět jakékoliv úpravy.

Apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem s el. spotřebiči a kuchyňským náčiním , ubytovaný host nese plnou zodpovědnost za bezpečné užívání tohoto vybavení .Odpadky spojené z užíváním apartmánu jsou tříděny v označených přistavených nádobách vedle parkoviště.

V penzionu je zákaz kouření. 

Z důvodů nerušeného a klidného pobytu všech ubytovaných hostů , je v penzionu zakázáno vodění zvířat.

Děti do 10 let musí z důvodů bezpečnosti pod dozorem dospělých osob ve všech prostorách penzionu i venkovní plochy které jsou součástí penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za škody všeho druhu způsobené dítětem.

V apartmánech může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Při hrubém porušení ubytovacího řádu má provozovatel právo na okamžité ukončení ubytování nepřizpůsobivým hostům, bez nároku vrácení peněz.

 

Případné stížnosti a návrhy na zlepšení služeb přijímá provozní vedoucí na tel. 606 540 051.